menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: ZADANIE 1: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłącza s.c. do budynku przy ul. Potockiej 2A/2B w Warszawie ZADANIE 2: Budowa przyłącza s.c. do budynku przy ul. Barszczewskiej 19 w Warszawie

Tytuł : 

Wykonanie robót budowlnaych w zakresie :

ZADANIE 1: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłącza s.c. do budynku przy ul. Potockiej 2A/2B w Warszawie

ZADANIE 2: Budowa przyłącza  s.c. do budynku przy ul. Barszczewskiej 19 w Warszawie

Terminy realizacji : 

dla ZADANIA 1: od dnia  podpisania umowy tj. 07.09.2018 r. do dnia 03.12.2018r. z tym że roboty w terenie od 19.10.2018 r. do dnia 23.11.2018;

dla ZADANIA 2: od dnia  podpisania umowy tj.07.09.2018 r. do dnia 03.12.2018r. z tym że roboty w terenie od 09.11.2018 do dnia 23.11.2018.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 24.08.2018 r.

 

Termin składania ofert: 30.08.2018 r. do godz. 10:00

 

Miejsce składania ofert: zgodnie z zapytaniem ofertowym 

Plik do pobrania 160_zapytanie_ofertowe...

Plik do pobrania 160_projekt_umowy...

Plik do pobrania 160_dokuemntacja...