menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1: Adaptacja budowlana i instalacyjna pomieszczenia na indywidualny węzeł cieplny w budynku przy ul. Rabsztyńskiej 15 w Warszawie; Zadanie 2: Adaptacja budowlana i instalacyjna pomieszczenia na indywidualny

Tytuł postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1: Adaptacja budowlana i instalacyjna pomieszczenia na indywidualny węzeł cieplny w budynku przy ul. Rabsztyńskiej 15 w Warszawie; Zadanie 2: Adaptacja budowlana i instalacyjna pomieszczenia na indywidualny węzeł cieplny w budynku przy ul. Rabsztyńskiej 19 w Warszawie
 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 
Data ogłoszenia: 3.04.2018 r.
 
Termin składania ofert: 6.04.2018 r. do godz. 13:00

Plik do pobrania 078_zapytanie_ofertowe.docx (245.86 KB)...

Plik do pobrania 078_zal1_opis.doc (63 KB)...

Plik do pobrania 078_zal1a_dokumentacja.zip (11.56 MB)...

Plik do pobrania 078_zal2_umowa.zip (121.63 KB)...

Plik do pobrania 078_zal3_form_oferty.doc (64.5 KB)...

Plik do pobrania 078_zal4_oswiadczenie.docx (20.03 KB)...

Plik do pobrania 078_zal5_wykaz_doswiadczenia.doc (55 KB)...