menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: przebudowy sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory C-31a/L14 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bryły 1, 3 w 6, Langego 2,4,6,8 w m.st. Warszawie – SC I 39 (R11)

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: przebudowy sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory   C-31a/L14 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bryły 1, 3 w  6, Langego 2,4,6,8 w m.st. Warszawie  – SC I 39 (R11).

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 11.01.2018 r.

 

Termin składania ofert: 20.02.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

Plik do pobrania 381_ogloszenie.pdf ...

Plik do pobrania 381_siwz_cz_i_instrukcja_dla_wykonawcow.zip ...

Plik do pobrania 381_siwz_cz_iii_dokumentacja_1.zip ...

Plik do pobrania 381_siwz_cz_iii_st_2.zip ...

Plik do pobrania 381_siwz_cz_ii_instrukcja_dla_wykonawcow.zip...