menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: przebudowy przyłącza sieci ciepłowniczej od komory O-56/P-7/L-2 do budynku Al. Jerozolimskie 144 w m. st. Warszawie - SC I 58 (R12)

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: przebudowy przyłącza sieci ciepłowniczej od komory O-56/P-7/L-2 do budynku

Al. Jerozolimskie 144 w m. st. Warszawie - SC I 58.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 04.01.2018 r.

 

Termin składania ofert: 14.02.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 

Plik do pobrania 364_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf ...

Plik do pobrania 364_zawiadomienie_o_wyborze.pdf ...