menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory R-4 (odrzut w prawo) do budynków: Nowogrodzka 72, 74, 76, 78, Starynkiewicza 5, 7/9, Al. Jerozolimskie 107, 109, 111, 113/115, 117, 117A, 119A, 121/123 w m. st. War

Tytuł postępowania: 

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory R-4 (odrzut w prawo) do budynków: Nowogrodzka 72, 74, 76, 78, Starynkiewicza 5, 7/9, Al. Jerozolimskie 107, 109, 111, 113/115, 117, 117A, 119A, 121/123 w m. st. Warszawie - SC I 65

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 29.03.2018 r.

 

Termin składania ofert: 09.05.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

 

Plik do pobrania 064_Unieważnienie_postępowania...