menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory PŁ-14/L-2 do komory PŁ-14/L-2/L-1 w rejonie ul. Londyńskiej w Warszawie – SC I 59

Tytuł postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory PŁ-14/L-2 do komory PŁ-14/L-2/L-1 w rejonie ul. Londyńskiej w Warszawie – SC I 59

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 27.12.2017 r.

 

Termin składania ofert: 05.02.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Plik do pobrania 359_Informacja_z_otwarcia_ofert...

Plik do pobrania 359_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty...