menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: S.c. od komory R-4 (odrzut w prawo) do budynku Nowogrodzka 72, 74, 76,78, Starynkiewicza 5, 7/9, Al. Jerozolimskie 107, 109, 111, 113

Tytuł postępowania: 

Wykonanie robót budowlanych  w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: S.c. od komory R-4 (odrzut w prawo) do budynku Nowogrodzka 72, 74, 76,78, Starynkiewicza 5, 7/9, Al. Jerozolimskie 107, 109, 111, 113/115, 117, 117A, 119A, 121/123 - SC I 65

W ramach zadania: Przebudowa 6,15 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy.

W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap I, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0014/16.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 12.10.2018 r.

 

Termin składania ofert: 23.11.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 

Plik do pobrania 192_informacja_z_otwarcia_ofert...

Plik do pobrania 192_Informacja_o_wyborze_oferty...