menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej od komory R-10 do komory R-13 w rejonie ulic Niemcewicza, Tarczyńska, Daleka w m. st. Warszawie - SC I 23 (R3)

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej od komory R-10 do komory R-13 w rejonie ulic Niemcewicza, Tarczyńska, Daleka w m. st. Warszawie - SC I 23.

 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 28.12.2017 r.

 

Termin składania ofert: 06.02.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

Plik do pobrania 344_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf...

Plik do pobrania 344_zawiadomienie_o_wyborze_strona.pdf (63.84 KB)...