menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy komory TF-7 w rejonie Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy komory TF-7 w rejonie Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 29.08.2018 r. 

Termin składania ofert: 04.09.2018 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: zgodnie z zapytaniem ofertowym

Plik do pobrania 162_zapytanie_ofertowe...

Plik do pobrania 162_zal1_szczegolowy_opis_przedmiotu...

Plik do pobrania 162_zal1a_dokumentacja...

Plik do pobrania 162_zal2_projekt_umowy...

Plik do pobrania 162_zal3_form_oferty...

Plik do pobrania 162_zal4_oswiadczenie...

Plik do pobrania 162_zal5_wykaz_doswiadczenia...

Plik do pobrania 162_zal6_kwestionariusz_bhp_dla_oferenta...