menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego: Szlenkierów 2 (nr rej. 6), tj. Budowa węzłów cieplnych w budynkach: Górczewska 6, 8; Młynarska 25A, 27, 29, 31; Szlenkierów 2, 7; Tyszkiewicza 6, 8, 1

Tytuł postępowania: 

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego: Szlenkierów 2 (nr rej. 6), tj. Budowa węzłów cieplnych w budynkach: Górczewska 6, 8; Młynarska 25A, 27, 29, 31; Szlenkierów 2, 7; Tyszkiewicza 6, 8, 12, 12A; Żytnia 55, 63 w Warszawie, w ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 23.03.2018 r.

 

Termin składania ofert: 02.05.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Plik do pobrania 056 informacja z otwarcia ofert...

Plik do pobrania 056 unieważnienie postępowania...