menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie - Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, IV)

Tytuł postępowania: 

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie - Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, IV)

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 18.01.2018 r.

 

Termin składania ofert: 28.02.2018 r. 12.03.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Plik do pobrania 377_Informacja_z_otwarcia_ofert...

Plik do pobrania 377_Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej...