menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie : Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego: Ogrodowa 5/7 (nr rej. 12). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja

Tytuł postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie : Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego: Ogrodowa 5/7 (nr rej. 12). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza – Węzły indywidualne dla Warszawy ETAP II.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 12.05.2018 r.

 

Termin składania ofert: 22.06.2018 r. do godz. 10:45

UWAGA : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - na 29.06.2018 do godz. 10.45 (szczegóły w piśmie poniżej)

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Plik do pobrania 096_informacja z otwarcia ofert...

Plik do pobrania 096_unieważnienie postępowania...