menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy Al. Jana Pawła II 35, Al. Solidarności 131A, Al. Solidarności 147, Al. Solidarności 149, Chłodna 20, Chłodna 2/18, Ogrodowa 28/30, Ogrodowa 31/35, Ogrod

Tytuł postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy Al. Jana Pawła II 35, Al. Solidarności 131A, Al. Solidarności 147, Al. Solidarności 149, Chłodna 20, Chłodna 2/18, Ogrodowa 28/30, Ogrodowa 31/35, Ogrodowa 3A, Ogrodowa 4, Ogrodowa 5, Biała 4, w związku z likwidacją węzła grupowego Ogrodowa 5/7.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 09.03.2018 r.

 

Termin składania ofert: 19.04.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Plik do pobrania 034_OGŁOSZENIE...

Plik do pobrania 034_unieważnienie postępowania...