menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Radzymińskiej 32,35 i 37 w Warszawie.

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Radzymińskiej 32,35 i 37 w Warszawie.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 03.09.2018 r.

 

Termin składania ofert: 06.09.2018 r. do godz. 11:0

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

 

Plik do pobrania 167_zapytanie_ofertowe.docx ...

Plik do pobrania 167-zalaczniki.zip...

Plik do pobrania 167_zalacznik_nr_1.zip...

Plik do pobrania 167_dokumentacja_1a.zip ...

Plik do pobrania umowa.zip...