menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie robót budowlanych dla: Zadanie 1: Budowa przyłącza s.c. do budynku przy ul. K.I. Gałczyńskiego 3 w Warszawie.

Wykonanie robót budowlanych dla: Zadanie 1: Budowa przyłącza s.c. do budynku przy ul. K.I. Gałczyńskiego 3 w Warszawie.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 06.09.2018 r.

 

Termin składania ofert: 10.09.2018 r. do godz. 11:00

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

elektroniczne – skan na adres e-mail: vew.zakupy@veolia.com

Plik do pobrania 173_zapytanie_ofertowe.docx ...

Plik do pobrania 173_zalaczniki.zip ...

Plik do pobrania 173_dokumentacja.zip...

Plik do pobrania 173_umowa.zip...