menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie prac budowlanych, zasypowych izolacyjnych i zagęszczenia gruntu w miejsca usunięcia awarii sieci ciepłowniczych na terenie Warszawy wykonywanych przez ekipy Dyrekcji realizacji Inwestycji i Remontów.

Wykonanie prac budowlanych, zasypowych izolacyjnych i zagęszczenia gruntu w miejsca usunięcia awarii sieci ciepłowniczych na terenie Warszawy wykonywanych przez ekipy Dyrekcji realizacji Inwestycji i Remontów.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 06.09.2018 r.

Termin składania ofert: 10.09.2018 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: zgodnie z zapytaniem ofertowym

Plik do pobrania 172_zapytanie_ofertowe...

Plik do pobrania 172_zal1_szczegolowy_opis_porzedmiotu_zamowienia...

Plik do pobrania 172_zal2_projekt_umowy...

Plik do pobrania 172_zal3_form_oferty...

Plik do pobrania 172_zal4_formularz_cenowy...

Plik do pobrania 172_zal5_oswiadczenie...

Plik do pobrania 172_zal6_kwestionariusz_bhp_dla_oferenta...