menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wykonanie, po demontażu starych rurociągów ciepłowniczych przez pracowników Dyrekcji Realizacji Inwestycji i Remontów, podłoża betonowego i montażu prowadnic z ∟- 50x100x8mm co3m kotwami ø16.

Tytuł postępowania: Wykonanie, po demontażu starych rurociągów ciepłowniczych przez pracowników Dyrekcji Realizacji Inwestycji i Remontów,  podłoża betonowego i montażu prowadnic z ∟- 50x100x8mm co3m kotwami ø16.

 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 13.07.2017 r.

 

Termin składania ofert: 18.07.2017 r. do godz. 11:00

 

Miejsce składania ofert:

elektroniczne - skan (np. *.PDF) na adres e-mail: vew.zakupy@veolia.com

lub pisemnie w siedzibie Zamawiającego

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
Kancelaria, II piętro

 

Plik do pobrania 161_zapytanie_ofertowe.docx (176.76 KB)...

Plik do pobrania 161_zal_1_opz.docx (12.31 KB)...

Plik do pobrania 161_zal_1a_opz.docx (12.18 KB)...

Plik do pobrania 161_zal_2_formularz_ofertowy.doc (59.5 KB)...

Plik do pobrania 161_zal_3_oswiadczenie.doc (40.5 KB)...

Plik do pobrania 161_zal_4_wykaz_sprzetu.doc (34.5 KB)...

Plik do pobrania 161_zal_5_projekt_umowy.pdf (313.09 KB)...