menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wygłuszenie ścian pomieszczenia węzła w budynku przy ul.Śmiałej 5/7 w Warszawie.

Wygłuszenie ścian pomieszczenia węzła w budynku przy ul.Śmiałej 5/7 w Warszawie.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 26.09.2018 r.

 

Termin składania ofert: 05.10.2018 r. do godz. 11:00

 

Miejsce składania ofert: zgodnie z zapytaniem ofertowym

Plik do pobrania 184_zapytanie_ofertowe...

Plik do pobrania 184_zal_1_form_oferty_wstepnej...

Plik do pobrania 184_zal_2_oswiadczenie...

Plik do pobrania 184_zal_3_kwestionariusz_bhp_dla_oferenta...