menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Wybór wykonawcy Usługi teleinformatycznych, serwisowania systemów teleinformatycznych (w tym sieci światłowodowej), informatycznych, alarmowych i informacyjnych w latach VI 2017 r. do V 2020 r. (36 m-cy)