menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Świadczenia usług koparkami gąsienicowymi (poj. łyżki pow. 1 m3) przy konserwacji i usuwaniu awarii sieci ciepłowniczej.

Tytuł postępowania: 

Świadczenia usług koparkami gąsienicowymi (poj. łyżki pow. 1 m3) przy konserwacji i usuwaniu awarii sieci ciepłowniczej.

 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 24.07.2017 r.

 

Termin składania ofert: 31.07.2017 r. do godz. 14:00

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać: elektroniczne - skan  na adres e-mail: vew.zakupy@veolia.com

Plik do pobrania 159_Zapytanie_ofertowe...

Plik do pobrania 159_zał1_Oświadczenie...

Plik do pobrania 159_zał2_Form_oferty...

Plik do pobrania 159_zał3_Projekt_umowy...

Plik do pobrania 159_zał4_wykaz_koparek...