menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Przyłączanie nowobudowanego obiektu do m.s.c. - Krok 4

W zależności od ustaleń i zapisów zawartych przez strony w umowie przyłączeniowej zadanie inwestycyjne może być realizowane siłami Veolii Energii Warszawa S.A. lub Inwestora.