menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Przyłączanie nowobudowanego obiektu do m.s.c. - Krok 3

1. Przygotowanie Oferty

2. Uzgodnienie zakresu robót objętych umową przyłączeniową

3. Przygotowanie przez Kierownika Projektu Veolii Energii Warszawa S.A. umowy przyłączeniowej w oparciu o wcześniejsze ustalenia. Zobacz dokumenty niezbędne do zawarcia umowy

4. Negocjacje umowy przyłączeniowej Klient - Kierownik Veolii Energii Warszawa S.A.

5. Zawarcie umowy przyłączeniowej Klient - Veolia Energia Warszawa S.A.. Zobacz dokumentację i dokumenty niezbędne do realizacji przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej

6. Kontakt z Działem Projektów Konkurencyjnych - e-mail vew.konkurencyjnosc@veolia.com