menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Przyłączanie nowobudowanego obiektu do m.s.c. - Krok 2

Aby uruchomić zadanie inwestycyjne, dla którego zostały wydane warunki przyłączenia należy nawiązać kontakt z Biurem Rozwoju Rynku.

Należy to zrobić poprzez e-mail, pisząc na adres: urszula.wojciechowska@veolia.com.