menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Przyłączanie nowobudowanego obiektu do m.s.c. - Krok 1

Informacja o technicznych możliwościach przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej dla potrzeb uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Aby uzyskać informację o możliwości przyłączenia, należy:


Przygotowane dokumenty można:

złożyć w Kancelarii Veolii Energii Warszawa S.A.
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, II piętro

pn-pt. w godz. 7:15–15:15

lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Dział Techniczny

ul. Wejnerta 27, 02-619 Warszawa

z dopiskiem „Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej.”

W przypadku chęci odbioru osobistego koresapondencji prosimy o dodanie stosownego zapisu we wniosku. O zakończeniu sprawy i możliwości odebrania pisma (informacji) w siedzibie Veolii Energii Warszawa S.A. poinformujemy telefonicznie osobę odpowiedzialną wskazaną we wniosku.

Po otrzymaniu z Veolii Energii Warszawa telefonicznej informacji o zakończeniu postępowania, korespondencję można odebrać osobiście w Dziale Technicznym przy ul. Wejnerta 27 w Warszawie.

Terminy przyjęć interesantów:

  • poniedziałek w godzinach 8.00-12.00
  • środę w godzinach 12.00-15.00
  • piątek w godzinach 8.00-12.00


Standardowo odpowiedź na wniosek wysyłamy pocztą. W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym.

Warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę lub uzgodnienia dokumentacji:

Aby uzyskać warunki techniczne przyłączenia do s.c., należy:

  • wypełnić Wniosek o wydanie szczegółowych warunków przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej (osobny wniosek dla każdego węzła);
  • podać dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za kontakt z Veolią Energią Warszawa S.A.;
  • załączyć plan zagospodarowania terenu z zaznaczoną lokalizacją węzła cieplnego/węzłów cieplnych;
  • załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez podmiot lub osobę prawną lub fizyczną wyszczególnioną we wniosku (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej).


Przygotowane dokumenty można:

złożyć osobiście w Kancelarii Veolii Energii Warszawa S.A.
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

pn-pt. w godz. 7:15–15:15

lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:
 

Veolia Energia Warszawa S.A.

Dział Techniczny

ul. Wejnerta 27, 02-619 Warszawa

z dopiskiem „Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej”.


W przypadku zamiaru osobistego zgłoszenia się po odpowiedź do biura Veolii Energii Warszawa S.A. prosimy o dodanie stosownego zapisu we wniosku.

O zakończeniu sprawy i możliwości odebrania pisma (warunków technicznych) w siedzibie Veolii Energii Warszawa S.A. poinformujemy telefonicznie osobę odpowiedzialną za kontakt wskazaną we wniosku.
 

Po otrzymaniu z Veolii Energii Warszawa telefonicznej informacji o zakończeniu postępowania, korespondencję można odebrać osobiście w Dziale Technicznym przy ul. Wejnerta 27 w Warszawie.

Terminy przyjęć interesantów:

  • poniedziałek w godzinach 8.00-12.00
  • środę w godzinach 12.00-15.00
  • piątek w godzinach 8.00-12.00

 

Standardowo odpowiedź wysyłamy pocztą.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym.