menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Przyłączanie istniejącego obiektu do m.s.c - Krok 5

Po zakończeniu realizacji inwestycji należy podpisać z Biurem Obsługi Klienta Umowę kompleksową dostarczania ciepła oraz złożyć zlecenie na dostawę ciepła (3 egz.).