menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Przyłączanie istniejącego obiektu do m.s.c - Krok 2

Informacja o technicznych możliwościach przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej dla potrzeb uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Aby uzyskać informację o możliwości przyłączenia, należy:

  • wypełnić Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej
  • podać dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za kontakt z Veolią Energią Warszawa S.A.
  • załączyć plan sytuacyjny planowanej inwestycji.


Przygotowane dokumenty można:

złożyć w Kancelarii Veolii Energii Warszawa S.A.
 ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

pn. - pt. W godz. 7:15 – 15:15

lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Veolia Energia Warszawa S.A.
Dział Techniczny

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

z dopiskiem „Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej.” 

W przypadku chęci odbioru osobistego odpowiedzi prosimy o dopisanie stosownego zapisu.

O zakończeniu sprawy i możliwości odebrania pisma (informacji) w siedzibie Veolii Energii Warszawa S.A. poinformujemy telefonicznie osobę odpowiedzialną za kontakt z Veolią Energią Warszawa S.A.

Pismo (informację) można odebrać w Dziale Technicznym Veolii Energii Warszawa S.A. 
przy  ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa, w godzinach: pn. - pt. W godz. 7:15 – 15:15

Standardowo odpowiedź zostanie wysłana pocztą.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym.


Warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę lub uzgodnienia dokumentacji.

Aby uzyskać warunki techniczne przyłączenia do s.c., należy:

  • wypełnić Wniosek o wydanie warunków przyłączenia (odrębnie dla każdego węzła)
  • podać dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za kontakt z Veolią Energią Warszawa S.A.
  • załączyć plan zagospodarowania terenu z zaznaczoną lokalizacją węzła cieplnego/węzłów cieplnych
  • załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez podmiot lub osobę prawna lub fizyczną wyszczególnioną we wniosku (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej).


Przygotowane dokumenty można:

złożyć w Kancelarii Veolii Energii Warszawa S.A.

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

pn. - pt. W godz. 7:15 – 15:15

lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:
 

Veolia Energia Warszawa S.A.
Dział Techniczny

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa 

z dopiskiem „Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej”

W przypadku chęci odbioru osobistego odpowiedzi Veolii Energii Warszawa S.A. prosimy o dopisanie stosownego zapisu.


O zakończeniu sprawy i możliwości odebrania pisma (warunków technicznych) w siedzibie Veolii Energii Warszawa S.A. poinformujemy telefonicznie osobę odpowiedzialną za kontakt z Veolią Energią Warszawa S.A.

Pismo (warunki techniczne) można odebrać w Dziale Technicznym– Veolii Energii Warszawa S.A. przy Veolia Energia Warszawa S.A.

Dział Techniczny

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

w godzinach: pn. - pt. w godz. 7:15 – 15:15

Standardowo odpowiedź zostanie wysłana pocztą

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym.