menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Przyłączanie istniejącego obiektu do m.s.c - Krok 1

Aby zainicjować rozpoczęcie procesu przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejącego budynku należy wypełnić formularz informacyjny i wysłać do Działu Projektów Konkurencyjnych na adres elektroniczny vew.konkurencyjnosc@veolia.com


Formularz pozwala ocenić skalę przedsięwzięcia zaproponować rozwiązania i wykazać oszczędności.