menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Pogodynka

 

Pamiętaj, aby prawidłowo włączyć ciepło oraz pozostawić jego dopływ poza sezonem grzewczym. Po co? By ciepło było dostępne przez cały rok. Jak? Powierzając zarządzanie “Pogodynce”.

 

 

Dzięki e-BOK szybko, nie czekając na infolinii, załatwisz sprawę oraz uzyskasz dostęp do e-faktur i analiz zużycia ciepła.

Pisząc e-mail, pamiętaj o następujących danych: nr nabywcy, NIP, nazwa płatnika.

 

Czy pamiętasz, że ciepło jest dostępne przez cały rok?

Każdy budynek zasilany w ciepło systemowe jest wyposażony w regulator potocznie zwany Pogodynką, który automatycznie uruchamia i odcina dostawę ciepła do budynku w zależności od ustalonej z Klientem temperatury zewnętrznej.

Przykład: jeśli w umowie ustaliliśmy minimalną temperaturę zewnętrzną 12°C, to odpowiednio poniżej i powyżej tej temperatury nasza Pogodynka uruchamia dostawę ciepła do budynku lub ją odcina.

 

 

Często zadawane pytania:

 

  • Kiedy będzie włączone ciepło w budynku?

Sprzedawca zapewnia dostarczanie ciepła w ciągu całego roku z możliwością przerwy na remont lub konserwację sieci ciepłowniczej.

Jeżeli węzeł cieplny jest w wyposażony w urządzenia automatycznej regulacji dostarczanego czynnika grzejnego (czyli w omawianą wcześniej Pogodynkę), proces ogrzewania obiektów rozpocznie się automatycznie przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej +12st. C lub innej temperaturze określonej w umowie.

 

Jeśli węzeł cieplny nie jest wyposażony w Pogodynkę, termin włączenia i wyłączenia dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania ustala Odbiorca. Veolia Energia Warszawa dokonuje rozpoczęcia lub przerwania dostarczania ciepła na pisemny wniosek Odbiorcy w następującym trybie:

- w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę – gdy realizacja wypada w dniu roboczym,

- w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych - gdy zgłoszenia dokonano w dzień świąteczny.

 

W przypadku gdy z jednego węzła cieplnego jest zasilanych kilka obiektów (lub kilka części jednego  obiektu) rozliczanych na podstawie odrębnych umów zawartych z różnymi Odbiorcami, włączenie i wyłączenie dostarczania ciepła (a także zmiana ustawienia temperatury urządzeń automatycznej regulacji dostarczania ciepła) odbywa się po zgłoszeniu liczby obiektów (lub kilka części jednego  obiektu) zasilanych z tego węzła, dla których łączna moc zamówiona stanowi co najmniej 50% całkowitej wielkości mocy cieplnej zamówionej dla tego węzła.

 

  • Jak mam zgłosić włączenie ciepła w budynku?

Należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta poprzez serwis e-bok: www.ebok.veolia.pl, e-mailem na adres: vew.bok@veolia.com lub telefonicznie na nr:  22 658 58 58.

 

  • Temperatura spada a ciepło w budynku nie uruchamia się automatycznie, dlaczego?

Czujniki temperatury, z których pogodynka pobiera dane dotyczące temperatury zewnętrznej, są montowane najczęściej na ścianie północno wschodniej lub północnej budynku na wysokości około 3 metrów. Jest to miejsce, gdzie temperatura zewnętrzna jest najbardziej miarodajna - pomiaru nie zakłócają promienie słoneczne ani temperatura gruntu. Czujniki te są urządzeniami pomiarowymi wysokiej klasy (Klasa B: odchylenie waha się w zależności od temperatury zewnętrznej od  0,3 st. C do ± 0,4 szt. C). Dodatkowo na wskazania czujnika duży wpływ ma miejsce i sposób montażu, ukształtowanie terenu wokół osiedla/budynku, duże przestrzenie pomiędzy budynkami, drzewostan, załomy ścian budynków, czy ściana jest osłonięta od wiatru np. drzewami lub innymi budynkami, czy w pobliżu czujników nie ma okien, wylotów wentylacyjnych. 

 

W związku z tym, że z uwagi na wyżej wymienione czynniki większość termometrów służących na co dzień do kontroli temperatury zewnętrznej może mieć bardzo duży błąd pomiarowy, może się okazać, że pomimo wskazań termometru zaokiennego ogrzewanie nie uruchomi się - po prostu bardziej dokładny czujnik temperatury pogodynki może rejestrować temperaturę minimalnie różną niż +12 Co. 

 

Należy także pamiętać, że uruchomienie dostawy ciepła przez Pogodynkę nie jest równoznaczne z natychmiastowym, wyczuwalnym podniesieniem się temperatury w lokalach mieszkalnych. Zazwyczaj trzeba trochę poczekać - należy tu wziąć pod uwagę czas potrzebny do podgrzania wody, wielkość lub rozległość instalacji, jej pojemność (ilość wody w instalacji, którą trzeba podgrzać), typ grzejników (blaszane czy aluminiowe rozgrzeją się szybciej niż żeliwne), właściwie dobraną moc zamówioną dla instalacji c.o. itd.

 

  • Czy płacę za włączenie ciepła?

Jednorazowe włączenie i wyłączenie dostarczania ciepła w ciągu roku kalendarzowego jest nieodpłatne. Każde kolejne uruchomienie lub odłączenie jest płatne - zgodnie z Cennikiem Usług Zewnętrznych i Opłat Dodatkowych Veolii Energia Warszawa S.A. opłata za każde dodatkowe przerwanie dostawy ciepła na życzenie Odbiorcy wynosi 607 PLN netto, natomiast opłata za każde dodatkowe wznowienie dostawy ciepła na życzenie Odbiorcy to 150 PLN netto.

 

  • Co zrobić, jeśli zlecałam uruchomienie ogrzewania, a ciepła nadal nie ma?

W każdej takiej sytuacji należy zgłosić problem do Biura Obsługi Klienta poprzez serwis e-bok (www.ebok.veolia.pl), e-mailem na adres: vew.bok@veolia.com lub tel. na nr: 22 658 58 58.

 

  • Czy mogę sam włączyć ciepło?

Tak, jest to możliwe w przypadku węzłów cieplnych niebędących własnością Veolii Energii Warszawa.

 

  • Czy mogę zmienić ustawienie Pogodynki przy okazji uruchamiania ciepła?

Tak - trzeba tylko wcześniej złożyć zlecenie na wykonanie tej odpłatnej usługi.

 

  • Czy płacę za regulację Pogodynki?

Pierwsze ustawienie automatyki (dla nowych węzłów cieplnych lub nowozawartych umów) jest bezpłatne. Każde przeregulowanie (zmiana temperatury uruchamiającej lub wyłączającej ogrzewanie) odbywa się zawsze na życzenie Klienta i wiąże się z opłatą 207 PLN netto.