menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Dokumenty do pobrania + formularze

Wniosek o wydanie informacji o możliwości przyłączenia obiektu do m.s.c.
 
Wniosek o wydanie szczegółowych warunków przyłączenia do m.s.c..
 
Wniosek o wydanie warunków zmiany mocy dla istniejącego obiektu.

Plik do pobrania Warunki lokalizacji obiektów w pobliżu czynnych sieci ciepłowniczych...

Plik do pobrania Wymogi eksploatacyjno-formalne dot. prowadzenia przewodów sieci ciepłowniczej pod stropem podziemnych garaży i piwnic...