menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Dokumenty do pobrania + formularze

Wniosek o wydanie informacji o możliwości przyłączenia obiektu do m.s.c.
 
Wniosek o wydanie szczegółowych warunków przyłączenia do m.s.c.
 
Wniosek o wydanie warunków zmiany mocy dla istniejącego obiektu
 
Wzory wypełnionych wniosków:
Wzór 1 (Wzór wniosku o wydanie informacji o możliwości przyłączenia obiektu do m.s.c.)
Wzór 2 (Wzór wniosku o wydanie szczegółowych warunków przyłączenia do m.s.c.)
Wzór 3 (Wzór wniosku o wydanie warunków zmiany mocy dla istniejącego obiektu)
 

Plik do pobrania Warunki lokalizacji obiektów w pobliżu czynnych sieci ciepłowniczych...

Plik do pobrania Wymogi eksploatacyjno-formalne dot. prowadzenia przewodów sieci ciepłowniczej pod stropem podziemnych garaży i piwnic...