menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Sprzedaż środka trwałego

 

Veolia Energia Warszawa  S.A. w Warszawie

 

sprzeda zbędny wózek widłowy Mitsubishi Caterpiller,

 

typ DPK35K

udźwig 3,5 t

nr inwentarzowy 1-762000003

Cena wywoławcza 12 500 PLN netto

 

Urządzenie można oglądać w dniach 02-11-2016 do 04-11-2016 w godzinach 9-14

 

w mag. 122 w Warszawie ul. Nocznickiego 33

 

 osoby do kontaktu:

Paweł Kempisty tel. 22 658 5920 lub 506 014 893

Zbigniew Świercz tel. 22 658 5902 lub 508 038 879

 

 

Zasady zakupu:

1. Złożenie w Veolii Energia Warszawa S.A. /02-566 Warszawa Plac Unii C ul. Puławska 2/  wniosku o zakup

(wzór –załącznik nr 1) zawierającego:

w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dane Nabywcy do wystawienia faktury,

- w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych- osoby te nie podają innych danych osobowych oprócz imienia i nazwiska i telefonu kontaktowego lub maila chyba że wnoszą o wystawienie faktury,

 

2.Dokonanie pełnej zapłaty na konto PL78194012100103517300100400 w terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji ( telefonicznie lub mailowo)  o zgodzie na zakup

 

3.Podstawą do wydania urządzeń będzie  potwierdzenie zaksięgowania wpłaty na koncie Spółki.

 

4.Odbiór będzie możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się bezpośrednio z  osobą wskazaną do kontaktu.

 

 

Data rozpoczęcia sprzedaży  (składania wniosków o zakup)  07-11-2016  godz. 7.15

do dnia 10-11-2016  godz. 14 w kancelarii Veolii EnergiaWarszawa S.A. Warszawa Plac Unii C

 ul. Puławska 2, wejście C , II piętro pok. 226

urządzenie wystawione do sprzedaży będzie sprzedawane wg ceny netto z doliczonym podatkiem VAT wg obowiązującej stawki podatkowej.

 

Zastrzega się prawo: unieważnienia przetargu bez podania przyczyn  oraz nie rozpatrywania ofert złożonych po terminie.

Transport i załadunek materiałów i urządzeń leży po stronie Kupującego.

 

Veolia Energia Warszawa S.A. na sprzedane materiały z magazynów nie udziela gwarancji i nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

Osobą udzielającą wyjaśnienia co do warunków zakupu oraz sposobu wypełniania wniosku o zakup jest:

 

- Alicja Komar tel. 22 568 84 57

e-mail: alicja.komar@veolia.com

 

 

Zał.  nr 1 –Wniosek o sprzedaż urządzeń z magazynu