menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i technicznego w zakresie konstrukcyjno –budowlanym nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych obiektów sieciowych i kubaturowych

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego  i technicznego w zakresie konstrukcyjno –budowlanym  nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych obiektów sieciowych i kubaturowych.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 13.04.2018 r.

 

Termin składania ofert: 20.04.2018 r. do godz. 12:00

 

Miejsce składania ofert: zgodnie z zapytaniem ofertowym

Plik do pobrania 079_zal_1_opz.docx...

Plik do pobrania 079_zal_2a_formularz_cenowy.xlsx...

Plik do pobrania 079_zapytanie_ofertowe.docx...

Plik do pobrania 079_zal_2_formularz_ofertowy.docx...

Plik do pobrania 079_zal_3_oswiadczenie.docx...

Plik do pobrania 079_zal_4_projekt_umowy.pdf...

Plik do pobrania 079_zal_5_wykaz_doswiadczenia.doc...