menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

R9-2 Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1. Przebudowa sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory S-18/L-10 do bud Bracka 16,18,18A,20,20A,22, Chmielna 1/3, Nowy Świat 15/17, 19, 21, 21A, 23/25, 27, AL. Jerozolimskie 28, 30, 32 - SC I 37 Zadan

Tytuł postępowania: R9-2 Wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Zadanie 1. Przebudowa sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory S-18/L-10 do bud Bracka 16,18,18A,20,20A,22, Chmielna 1/3, Nowy Świat 15/17, 19, 21, 21A, 23/25, 27,  AL. Jerozolimskie 28, 30, 32 - SC I 37

Zadanie 2. Przebudowa sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory S-18/L-2/P1 do bud Górskiego 3,5,5A,7,  Szpitalna 4,6,8,8A, Chmielna 18/20 - SC I 36

Zadanie 3.  Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory Cz-27/P-1 do budynków Przemysłowa 30, Koźmińska 1B, Jezierskiego 3/5A, Rozbrat 16/18, Fabryczna 19, 21 - przyłącze Fabryczna 1/3 - kontynuacja - SC I 72

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 13.02.2018 r.

 

Termin składania ofert: 26.03.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Plik do pobrania 375_informacja_z_otwarcia_ofert...

Plik do pobrania 375_zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...