menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

(R5, R6)Wykonanie robót budowlanych w zakresie : Zadanie 1 - Przebudowa osiedlowej s.c. od komory H-20/L-12/L-2A do H-20/L-12/L-3 w ul. Aspekt i ul. Renesansowej - SC I 19; Zadanie 2 - Przebudowa osiedlowej s.c. od T14/L2 do T14/L5 z przyłączami do

Tytuł postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie : 

Zadanie  1 - Przebudowa osiedlowej s.c. od komory H-20/L-12/L-2A do H-20/L-12/L-3 w ul. Aspekt i ul. Renesansowej - SC I 19;

Zadanie 2 - Przebudowa osiedlowej s.c. od T14/L2 do  T14/L5 z przyłączami do bud Potocka 33 i Bieniewicka 18A - SC I 71;

Zadnie 3 -  Przebudowa przyłącza s.c. od studzienki H-18/P-6/S-4 do budynku przy ul. Szegedyńskiej 3 - SC I 20.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 28.12.2017 r.

 

Termin składania ofert: 05.02.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Plik do pobrania 358_Unieważnienie_postepowania w ZAD1 i ZAD3...

Plik do pobrania 358 Informacja z otwarcia ofert...

Plik do pobrania 358 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZADANIE 2 ...