menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

(R16)Wykonanie robót budowlanych w zakresie : Zadanie 1. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory H-6/L-9 do budynków przy ul. Broniewskiego 60, 62, 64, 66, Magiera 15, 17, 19, 21, 23 25, 25A, Jarzębskiego 4 w m.st. Warszawie.

Tytuł postępowania: (R16) Wykonanie robót budowlanych w zakresie : Zadanie 1.  Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory H-6/L-9 do budynków przy ul. Broniewskiego 60, 62, 64, 66, Magiera  15, 17, 19, 21, 23 25, 25A, Jarzębskiego 4 w m.st. Warszawie.

 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 03.01.2018 r.

 

Termin składania ofert: 13.02.2018 r. do godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Plik do pobrania 369 Informacja z otwarcia ofert...

Plik do pobrania 369_zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...