menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Opracowanie w formie papierowej i elektronicznej, Projektu organizacji ruchu na czas budowy s.c. 2xDN400 od komory J-9/L-7/L-3 w ul. Lazurowej do istniejącej preizolowanej s.c. 2xDN250 w rejonie ul.Szeligowskiej wraz z przebudową odcinka s.c. 2xDN250 i b

 

Opracowanie w formie papierowej i elektronicznej, Projektu organizacji ruchu na czas budowy s.c. 2xDN400 od komory J-9/L-7/L-3 w ul. Lazurowej do istniejącej preizolowanej s.c. 2xDN250 w rejonie ul.Szeligowskiej wraz z przebudową odcinka s.c. 2xDN250 i budową komory w miejscu połączenia z s.c. 2xDN250. 

 

 

 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 12.07.2018 r.

 

Termin składania ofert: 09.08.2018 r. do godz. 11:00

 

Miejsce składania ofert: zgodnie z zapytaniem ofertowym

Plik do pobrania 127_zal_1_opz.doc...

Plik do pobrania 127_zal_2_oswiadczenie.docx...

Plik do pobrania 127_zal_3_formularz_ofertowy.docx...

Plik do pobrania 127_zal_4_projekt_umowy.zip...

Plik do pobrania 127_zal_5_wykaz_doswiadaczenia.doc...

Plik do pobrania 127_zal_6_kwestionariusz_bhp.docx...

Plik do pobrania 127_zapytanie_ofertowe.docx...