menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej dla: Zadanie 1: Budowa przyłącza kanalizacyjnego z komory ciepłowniczej Ł-28/L1 w rejonie ul. Wąchockiej w m.st. Warszawie, Zadanie 2: Przebudowa komory ciepłowniczej P68

Tytuł postępowania:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej dla: Zadanie 1: Budowa przyłącza kanalizacyjnego z komory ciepłowniczej Ł-28/L1 w rejonie ul. Wąchockiej w m.st. Warszawie, Zadanie 2: Przebudowa komory ciepłowniczej P68/L3 w rejonie ul. Kamionkowskiej 39 w m.st. Warszawie. 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 11.01.2018 r.

 

Termin składania ofert: 17.01.2018 r. do godz. 10:00

 

Miejsce składania ofert: zgodnie z zapytaniem ofertowym

Plik do pobrania 009_zapytanie_ofertowe.pdf ...

Plik do pobrania 009_zalacznik_2_wzor_umowy.zip ...

Plik do pobrania 009_zalaczniki_do_zo.zip...