menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy magistrali W i P na odcinku od komory połączeniowej przed komorą WP6 do komory połączeniowej przed komorą WP12 wraz z kanalizacją kablową teletechniczną, wzdłuż ul. Jagiellońskiej, Zada

Tytuł postępowania: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy magistrali W i P na odcinku od komory połączeniowej przed komorą WP6 do komory połączeniowej przed komorą WP12 wraz z kanalizacją kablową teletechniczną, wzdłuż ul. Jagiellońskiej, Zadanie III Etap 2
 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 
Data ogłoszenia: 6.12.2017 r.
 
Termin składania ofert: 14.12.2017 r. do godz. 12:00

Plik do pobrania 367_zapytanie_ofertowe.docx (246.17 KB)...

Plik do pobrania 367_zal1_opis.docx (49.57 KB)...

Plik do pobrania 367_zal1a_dokumenty.zip (25.36 MB)...

Plik do pobrania 367_zal1b_bhp.zip (11.02 MB)...

Plik do pobrania 367_zal2_umowa.zip (89.79 KB)...

Plik do pobrania 367_zal3_form_oferty.doc (62.5 KB)...

Plik do pobrania 367_zal4_oswiadczenie.docx (20.08 KB)...

Plik do pobrania 367_zal5_wykaz_doswiadczenia.doc (54.5 KB)...