menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej: Remont komory ciepłowniczej C31A/L6 przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie.

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej: Remont komory ciepłowniczej C31A/L6 przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie.

 

 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 03.07.2018 r.

 

Termin składania ofert: 10.07.2018 r. do godz. 11:00

 

Miejsce składania ofert: zgodnie z zapytaniem ofertowym

Plik do pobrania 120_zapytanie_ofertowe...

Plik do pobrania 120_zal_1_opz...

Plik do pobrania 120_zal_2_formularz_ofertowy...

Plik do pobrania 120_zal_3_oswiadczenie...

Plik do pobrania 120_zal_4_projekt_umowy.zip...

Plik do pobrania 120_zal_5_wykaz_doswiadaczenia...