menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej oraz wykonanie robót polegających na przeprowadzeniu przewodu zasilającego i sygnałowego z komory MD5 do komór MD4 i MD6 według opracowanej dokumentacji

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej oraz wykonanie robót polegających na przeprowadzeniu przewodu zasilającego i sygnałowego z komory MD5 do komór MD4 i MD6 według opracowanej dokumentacji

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 28.09.2018 r.

 

Termin składania ofert: 05.10.2018 r. do godz. 15:00

 

Miejsce składania ofert: zgodnie z zapytaniem ofertowym

 

 

Plik do pobrania 178/_Zapytanie_ofertowe...