menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W FORMIE PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ NA: Zadanie 1: Przebudowa komory ciepłowniczej Ł8 w rejonie ul. Wolickiej. Zadanie 2: Przebudowa komory ciepłowniczej O23A/L3 w rejonie ul. Piaseczyńskiej. Zadanie 3: Przebudowa ko

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej na:

Zadanie 1: Przebudowa komory ciepłowniczej Ł8 w rejonie ul. Wolickiej.

Zadanie 2: Przebudowa komory ciepłowniczej O23A/L3 w rejonie ul. Piaseczyńskiej.

Zadanie 3: Przebudowa komory ciepłowniczej Ł28/L2 w rejonie ul. Genewskiej.

Zadanie 4: Przebudowa komory ciepłowniczej K19/P4 w rejonie ul. Wspólna Droga

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Postępowanie nr 17/306/PN/U

 

Data ogłoszenia: 2017-11-09


Termin składania ofert: 2017-11-16 godz.11:00


Miejsce składania ofert:

w siedzibie Zamawiającego, Plac Unii C, Puławska 2. 02-566 Warszawa, II piętro, Kancelaria lub elektronicznie (mail).

 

Plik do pobrania 306_Zapytanie_ofertowe...

Plik do pobrania 306_zał2_Wzór_umowy...

Plik do pobrania 306_zał1_opis_przedmiotu_zam...

Plik do pobrania 306_zał3_form_oferty...

Plik do pobrania 306_zal4_oswiadczenie...

Plik do pobrania 306_zal5_wykaz_doswiadczenia...

Plik do pobrania Dokumentacja...