menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej na: Zadanie 1: Doposażenie komory ciepłowniczej K19/P3 w rejonie ul. Szaserów w zasuwy sekcyjne 2xDN500; Zadanie 2: Doposażenie komory ciepłowniczej J-36 w rejonie ul. Powstańców Śl

Tytuł postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej na: Zadanie 1: Doposażenie komory ciepłowniczej K19/P3 w rejonie ul. Szaserów w zasuwy sekcyjne 2xDN500; Zadanie 2: Doposażenie komory ciepłowniczej J-36 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w wentylację oraz montaż zaworów odcinających DN200 (2 szt.); Zadanie 3: Doposażenie komory ciepłowniczej L17/L6A w rejonie ul. Wolskiej w zasuwy odcinające DN300; Zadanie 4: Doposażenie komory ciepłowniczej S45/P4A w rejonie ul. Nowowiejskiej w armaturę odcinającą DN400 (2 szt.); Zadanie 5: Przebudowa komory ciepłowniczej K27 w rejonie ul. Białowieskiej
 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 
Data ogłoszenia: 4.01.2018 r.
 
Termin składania ofert: 15.01.2018 r. do godz. 10:00

Plik do pobrania 005_zapytanie_ofertowe.docx (245.91 KB)...

Plik do pobrania 005_zal1_opis.docx (33.87 KB)...

Plik do pobrania 005_zal1a_dokumentacja.zip (1.24 MB)...

Plik do pobrania 005_zal2_umowa.zip (144.34 KB)...

Plik do pobrania 005_zal3_form_oferty.doc (68.5 KB)...

Plik do pobrania 005_zal4_oswiadczenie.docx (20.25 KB)...

Plik do pobrania 005_zal5_wykaz_doswiadczenia.doc (58 KB)...