menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej na: Zad 1: Remont PS i studni między komorami K26 i K27 w ul. Łukowskiej, Zad 2: Remont komory K19/P2 w rejonie ulicy Szaserów, Zad 3: Remont komory W87/L2 w rejonie ulicy Szkolnej.

Tytuł postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej na: Zadanie 1 : Remont PS i studni między komorami K26 i K27 w ulicy Łukowskiej w Warszawie Zadanie 2 : Remont komory ciepłowniczej K19/P2 w rejonie ulicy Szaserów w Warszawie, Zadanie 3: Remont komory ciepłowniczej W87/L2 w rejonie ulicy Szkolnej w Warszawie

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 2017-10-12

Termin składania ofert: 2017-10-19 do godz. 11.00

 

Oferty należy składać w jednej z następujących form:

elektroniczne - skan (np. *.PDF) na adres e-mail: vew.zakupy@veolia.com

lub 

pisemnie - w siedzibie Zamawiającego, Plac Unii C, Puławska nr 2, 02-566 Warszawa, II piętro, "Kancelaria".

Plik do pobrania 266_zapytanie_ofertowe.docx ...

Plik do pobrania 266_zal_1_opz.docx...

Plik do pobrania 266_zal_2_projekt_umowy.zip...

Plik do pobrania 266_zal_3_formularz_oferty.doc...

Plik do pobrania 266_zal_4_oswiadczenie.docx...

Plik do pobrania 266_zal_5_wykaz_doswiadczenia.docx...