menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej: Doposażenie komory ciepłowniczej PŁ-14/L-2 w armaturę odcinającą DN350 w rejonie ul. Zwycięzców w Warszawie.

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej: Doposażenie komory ciepłowniczej PŁ-14/L-2 w armaturę odcinającą DN350 w rejonie ul. Zwycięzców  w Warszawie.

 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 13.04.2018 r.

 

Termin składania ofert: 20.04.2018 r. do godz. 12:00

 

Miejsce składania ofert: zgodnie z zapytaniem ofertowym

Plik do pobrania 083_zapytanie_ofertowe.docx ...

Plik do pobrania 083_zal_1_opz.docx...

Plik do pobrania 083_zal_2_formularz_ofertowy.doc...

Plik do pobrania 083_zal_3_oswiadczenie.docx...

Plik do pobrania 083_zal_4_projekt_umowy.zip...

Plik do pobrania 083_zal_5_wykaz_doswiadaczenia.doc...