menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej dla: Zadanie 1: Remont komory ciepłowniczej P62/L2 rejonie ul. Lubelskiej; Zadanie 2: Remont komory ciepłowniczej S48 w rejonie ul. Waryńskiego w Warszawie

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej dla: Zadanie 1: Remont komory ciepłowniczej P62/L2 rejonie ul. Lubelskiej; Zadanie 2: Remont komory ciepłowniczej S48 w rejonie ul. Waryńskiego w Warszawie 
 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 
Data ogłoszenia: 16.07.2018 r.
 
Termin składania ofert: 23.07.2018 r. do godz. 10:00
 
Miejsce składania ofert: zgodnie z zapytaniem ofertowym

Plik do pobrania 124_zapytanie_ofertowe.docx (245.88 KB)...

Plik do pobrania 124_zal1_opis.docx (35.54 KB)...

Plik do pobrania 124_zal1a_opis.zip (3.59 MB)...

Plik do pobrania 124_zal3_form_oferty.doc (65.5 KB)...

Plik do pobrania 124_zal4_oswiadczenie.docx (20.15 KB)...

Plik do pobrania 124_zal5_wykaz_doswiadczenia.doc (55.5 KB)...