menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej dla remontu komory Z-14 w ul. Wspólnej

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej dla remontu komory Z-14 w ul. Wspólnej w Warszawie
 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 
Data ogłoszenia: 25.07.2018 r.
 
Termin składania ofert: 3.08.2018 r. do godz. 13:00
 
Miejsce składania ofert: zgodnie z zapytaniem ofertowym

Plik do pobrania 130_zapytanie_ofertowe.docx (270 KB)...

Plik do pobrania 130_zal1_opis.docx (33.5 KB)...

Plik do pobrania 130_zal1a_dokumentacja.zip (1.42 MB)...

Plik do pobrania 130_zal2_dokumentacja.zip (52.83 KB)...

Plik do pobrania 130_zal3_form_oferty.doc (60.5 KB)...

Plik do pobrania 130_zal4_oswiadczenie.docx (20.06 KB)...

Plik do pobrania 130_zal5_wykaz_doswiadczenia.doc (56.5 KB)...