menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej dla remontu komory Z-14 w ul Wspólnej.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej dla remontu komory Z-14 w ul Wspólnej

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 14.08.2018 r.

 

Termin składania ofert: 23.08.2018 r. do godz. 13:00

 

Miejsce składania ofert: zgodnie z zapytaniem ofertowym

Plik do pobrania 148_zal1_opis.docx (33.5 KB)...

Plik do pobrania 148_zal1a_dokumentacja.zip (1.42 MB)...

Plik do pobrania 148_zal2_dokumentacja.zip (52.78 KB)...

Plik do pobrania 148_zal3_form_oferty.doc (60.5 KB)...

Plik do pobrania 148_zal4_oswiadczenie.docx (20.01 KB)...

Plik do pobrania 148_zal5_wykaz_doswiadczenia.doc (56.5 KB)...

Plik do pobrania 148_zapytanie_ofertowe.docx (271.36 KB)...