menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadanie 1: Przebudowa komory ciepłowniczej P74/L3 w rejonie ul. Siennickiej 15 w Warszawie. Zadanie 2: Przebudowa komory ciepłowniczej PŁ17A w rejonie ul. Saskiej i al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie

Tytuł postępowania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla:

Zadanie 1: Przebudowa komory ciepłowniczej P74/L3 w rejonie ul. Siennickiej 15 w m.st. Warszawie.

Zadanie 2: Przebudowa komory ciepłowniczej PŁ17A w rejonie ul. Saskiej i al. Stanów Zjednoczonych w m.st. Warszawie

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 11.01.2018 r.

 

Termin składania ofert: 17.01.2018 r. do godz. 15:00

 

Miejsce składania ofert: zgodnie z zapytaniem ofertowym

Plik do pobrania 008 zapytanie ofertowe...

Plik do pobrania 008 załączniki do zapytania ofertowego ...