menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadanie 1: Doposażenie komory ciepłowniczej F24 w przepustnice odcinające w rejonie ul. Brylowskiej i Szarych Szeregów w Warszawie Zadanie 2: Doposażenie komory ciepłowniczej R20 w przepustnice odcinające w rejoni

Tytuł postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadanie 1: Doposażenie komory ciepłowniczej F24 w przepustnice odcinające w rejonie ul. Brylowskiej i Szarych Szeregów w Warszawie Zadanie 2: Doposażenie komory ciepłowniczej R20 w przepustnice odcinające w rejonie ul. Wawelskiej i Skłodowskiej-Curie w Warszawie Zadanie 3: Doposażenie komory ciepłowniczej T25 w przepustnice odcinające w rejonie ul. Krasińskiego w Warszawie
 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 
Data ogłoszenia: 4.01.2018 r.
 
Termin składania ofert: 15.01.2018 r. do godz. 10:00

Plik do pobrania 004_zapytanie_ofertowe.docx (246.01 KB)...

Plik do pobrania 004_zal1_opis.docx (35.51 KB)...

Plik do pobrania 004_zal1a_dokumentacja.zip (110.15 KB)...

Plik do pobrania 004_zal2_umowa.zip (51.82 KB)...

Plik do pobrania 004_zal3_form_oferty.doc (65.5 KB)...

Plik do pobrania 004_zal4_oswiadczenie.docx (20.1 KB)...

Plik do pobrania 004_zal5_wykaz_doswiadczenia.doc (57.5 KB)...