menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

Publikacje

Dzięki uprzejmości Redakcji Ośrodka Informacji ,,Technika instalacyjna w budownictwie'' oraz Redakcji ,,Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” publikujemy artykuły pracowników Veolii Energii Warszawa zamieszczone w miesięczniku Instal oraz COW. Informacje dotyczące czasopisma znajdują się na stronach: www.informacjainstal.com.pl oraz www.cieplowent.pl

 

Plik do pobrania Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji PUR eksploatowanych rurociągów preizolowanych - Instal 9/2011...

Plik do pobrania Własności cieplne izolacji ze sztywnych tworzyw porowatych - współczynnik przewodzenia ciepła oraz odporność termiczna - Instal ...

Plik do pobrania Analiza możliwości zmniejszenia kosztów przesyłania i strat ciepła przez integrację rurociągów preizolowanych tradycyjnych, podw...

Plik do pobrania Czy w Polsce istnieje realna szansa na chłód z central zasilanych ciepłem systemowym - Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 4...

Plik do pobrania Ochrona rurociągów ciepłowniczych przed korozją elektrolityczną powodowaną oddziaływaniem prądów błądzących - Instal 09/2010...

Plik do pobrania Produkcja, montaż i eksploatacja rurociągów preizolowanych - Instal 06/2010...

Plik do pobrania Badanie oddziaływania gruntu na złącze rur preizolowanych. Wpływ sposobu obciążenia próbki złożem piasku na wynik badania - Inst...

Plik do pobrania Wykorzystanie termowizji w diagnostyce sieci ciepłowniczych - Instal 04/2010...

Plik do pobrania Thermal Conductivity Coefficient of new Preinsulated Pipes - Euro Heat &Power 03/2010...

Plik do pobrania Quality Assessment of Joint Sleeves for Preinsulated Pipes - Euro Heat & Power 02/2010 ...

Plik do pobrania Wyznaczanie strat ciepła w sieci ciepłowniczej dla potrzeb audytu energetycznego - Instal 01/2010...

Plik do pobrania Badania nowych i oceny eksploatowanych elementów preizolowanych prowadzone w Laboratorium Badawczym Heat-Tech Center w Warszawie...

Plik do pobrania Badania nowych i oceny eksploatowanych elementów preizolowanych prowadzone w Laboratorium Badawczym Heat-Tech Center w Warszawie...

Plik do pobrania Badania cieplne i wytrzymałościowe elementów rurociągów preizolowanych w LB Heat-Tech Center - Instal 4A/2009...

Plik do pobrania Budowa, montaż i eksploatacja rurociągów preizolowanych oraz badania elementów preizolowanych prowadzone w LB Heat-Tech Center -...

Plik do pobrania Badania izolacji cylindrycznych oraz elementów preizolowanych przeprowadzone w 2006 roku w LB Heat-Tech Center w Warszawie - Ins...

Plik do pobrania Proces modernizacji warszawskiej sieci ciepłowniczej - Instal 06/2007...

Plik do pobrania Wyznaczanie procentowego udziału objętości komórek zamkniętych za pomocą piknometru gazowego - Instal 2/2006...

Plik do pobrania Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji w rurach preizolowanych po naturalnym i sztucznym starzeniu...

Plik do pobrania Wymagania dla dokumentacji projektowej rurociągów preizolowanych wodnych sieci ciepłowniczych, układanych bezpośrednio w gruncie...

Plik do pobrania Starzenie się izolacji włóknistych stosowanych w ciepłownictwie i energetyce...

Plik do pobrania Straty przenikania ciepła cz. I Instal 9-16...

Plik do pobrania Straty przenikania ciepła cz. II Instal 9-16...