menu
Ciepło systemowe dla Warszawy

(M9-2) Dostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla : Zadanie 1. Przeb

Tytuł postępowania:(M9-2) Dostawa rur i elementów preizolowanych  z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla :

Zadanie 1. Przebudowa sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory S-18/L-10 do bud Bracka 16,18,18A,20,20A,22, Chmielna 1/3, Nowy Świat 15/17, 19, 21, 21A, 23/25, 27,  AL. Jerozolimskie 28, 30, 32 w m.st. Warszawie - SC I 37;

Zadanie 2. Przebudowa sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory S-18/L-2/P1 do bud Górskiego 3,5,5A,7,  Szpitalna 4,6,8,8A, Chmielna 18/20 w m.st. Warszawie - SC I 36;

Zadanie 3.  Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory Cz-27/P-1 do budynków Przemysłowa 30, Koźmińska 1B, Jezierskiego 3/5A, Rozbrat 16/18, Fabryczna 19, 21 - przyłącze Fabryczna 1/3  w m.st. Warszawie - kontynuacja - SC I 72.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 09.02.2018 r.

 

Termin składania ofert: 20.03.2018 r. do godz. 10:45

UWAGA : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - na 27.03.2018 r., do godz.10.45 (szczegóły w piśmie z 16.03.2018 r.)

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Energia Warszawa S.A.

Plac Unii „C”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kancelaria, II p.

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

Plik do pobrania 370_informacja_z_otwarcia_ofert...

Plik do pobrania 370_zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...